Tietosuoja

Etusivu » Tietosuoja

 

Tietosuoja

Sitoudumme kunnioittamaan yksilön tietosuojaa.
Käsittelemme henkilötietoja vastuullisesti henkilötietolain asettamissa puitteissa.

Pyydämme henkilötietoja vain omaa asiakasrekisteriämme varten,
emme luovuta tietoja ulkopuolisille ilman lupaa.

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Delissimo Oy
Kaipionmäentie 9 G,H - 37550 Lempäälä
Puhelin:040 5549801
Sähköposti: nyman@tampereenpaahtimo.fi
Verkkosivusto: tampereenpaahtimo.fi
Y-tunnus: 24235859

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kyösti Nyman
Puhelin: 0404157522
Sähköposti: nyman@tampereenpaahtimo.fi

3. Rekisterin nimi

Tampereenpaahtimo -asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä Delissimo Oy:n palveluiden/tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin, kehittämiseen ja tilausten toimittamiseen.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietoja käytetään omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköisesti osoitteeseen nyman@tampereenpaahtimo.fi

Rekisteri pitää sisällään:
  1. Verkkosivuston tampereenpaahtimo.fi asiakkaat ja yhteydenotot
  2. Delissimo Oy:n henkilökohtaiset asiakkaat

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää osittain tai kokonaan seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaus / osallistumistiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan tapahtumiin rekisteröityessä syöttämät tiedot sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot, hänen pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa palvelua tai tuotetta.

Tietoja kerätään

  • tampereenpaahtimo.fi -verkkosivustolta
  • Delissimo Oy:n henkilökohtaiset yhteydenotot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

8. Tietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä säilyttää kohdassa 5 mainittuja tietoja toistaiseksi. Tietoja voidaan poistaa kohdan 10 mukaan.

9. Tietojen tarkastaminen ja muuttaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä löytyvät tiedot milloin tahansa. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet asiakastiedot rekisterinpitäjälle. Tarkastukset ja muutokset sähköpostilla nyman@tampereenpaahtimo.fi

10. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms. tai rekisterissä olevan henkilön tiedot osoittautuvat vanhentuneiksi.

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä välittömästi asiakkaan omasta pyynnöstä. Tietojen poistaminen edellyttää kirjallisen pyynnön osoitteeseen  nyman@tampereenpaahtimo.fi. Tiedot on poistettu, kun asiakas saa asiasta vahvistuksen sähköpostiinsa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin. Tietoihin pääsy edellyttää salasanan ja käyttäjätunnuksen antamista.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Onko sinulla kysyttävää tietosuojastamme?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi puhelimessa 045 2079299 ja sähköpostitse osoitteessa nyman@tampereenpaahtimo.fi